Išduotas leidimas naudoti Reglone 200 SL

Naujienos

Informuojame, kad gautas leidimas išimties tvarka 120 d. įvežti ir naudoti Reglone 200 SL (dikvatas 200 g/l).

Leidimas galioja nuo š.m. birželio 17 d. iki spalio 14 d.

Reglone 200 SL yra defoliantas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, sėklinių dobilų, sėklinių pupų ir žirnių pasėliams defoliuoti prieš derliaus nuėmimą.

Leidimas išduotas Lietuvos grūdų augintojų asociacijos vardu leidimo priede nurodytiems importuotojams / platintojams tiekti galutiniam naudotojui 93 840 l Reglone 200 SL, kuriuo numatoma nupurkšti 1 250 ha sėklinių dobilų pasėlių, 35 170 ha rapsų pasėlių, 10 500 ha sėklinių pupų ir sėklinių žirnių pasėlių.

Lietuvos grūdų augintojų asociacija privalo užtikrinti, kad pasibaigus leidimo galiojimo terminui per 15 kalendorinių dienų nepanaudotas Reglone 200 SL kiekis būtų išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

Importuotojai / platintojai, parduodami galutiniam naudotojui Reglone 200 SL, raštu privalo informuoti pirkėją apie tai, kad:

Reglone 200 SL turi būti naudojamas laikantis etiketėje nurodytų reikalavimų:

 • iš anksto prieš purškimą, purškimo dieną ir Reglone 200 SL defoliantu nupurkšti laukai iki derliaus nuėmimo turi būti paženklinti įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu „Pašaliniams įeiti draudžiama“, užtikrinant, kad pašalietis ir gyventojas nepatektų į laukus;
 • darbininkams draudžiama įeiti į Reglone 200 SL apdorotus laukus iki derliaus nuėmimo;
 • siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina naudoti purškimo įrangą, mažinančią purškimo dulksną 95 proc.;
 • siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą;
 • ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Reglone 200 SL naudojimo elektroniniu paštu info@vatzum.lt informuoti Augalininkystės tarnybą, nurodant naudotojo vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą ir įmonės kodą), ūkio valdos numerį, planuojamo apdorojimo datą, ir kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerį;
 • nepanaudoti Reglone 200 SL likučiai privalo būti grąžinti originalioje pakuotėje priede nurodytiems importuotojams / platintojams.

Importuotojai / platintojai, pardavę galutiniam naudotojui Reglone 200 SL, privalo elektroniniu paštu info@vatzum.lt pateikti Augalininkystės tarnybai ataskaitas apie jų parduotus defolianto kiekius (l), nurodant pirkėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos ar veiklos adresą, telefono numerį (jei žinomas) (jei Reglone 200 SL pirko fizinis asmuo) arba įmonės pavadinimą, įmonės kodą ir veiklos adresą (jei Reglone 200 SL pirko juridinis asmuo). Informacija pateikiama kiekvieną pardavimo savaitę penktadieniais.

Lietuvos grūdų augintojų asociacija privalo iki 2020 m. lapkričio 14 d. Augalininkystės tarnybai pateikti išsamią ataskaitą apie:

 • įvežtą defolianto Reglone 200 SL kiekį (l) ir įvežimo datą;
 • parduotą defolianto Reglone 200 SL, kiekį (l) ir pardavimo datą, nurodant pirkėjo vardą,
 • pavardę, gyvenamosios vietos ar veiklos adresą, telefono numerį (jei žinomas) (jei Reglone 200 SL pirko fizinis asmuo) arba įmonės pavadinimą, įmonės kodą ir veiklos adresą (jei Reglone 200 SL pirko juridinis asmuo);
 • pirkėjų grąžintą Reglone 200 SL kiekį (l) ir grąžinimo datą;
 • išvežtą Reglone 200 SL kiekį (l) ir datą, pateikiant išvežusių įmonių išduotus dokumentus, kuriais patvirtinamas Reglone 200 SL išvežimas iš Lietuvos Respublikos.


Reglone 200 SL importuotojai ir platintojai: 

AB „Kauno Grūdai“ 

UAB „Scandagra“

AB „Linas Agro Group“ 

UAB „Baltic Agro“