Privatumas

Privatumo pareiškimas

Įžanga. www.syngenta.lt valdoma duomenų valdytojo Syngenta Polska Sp. z o.o., Lenkija (toliau – Syngenta).  Jūsų privatumas mums yra labai svarbus. Syngenta parengė šį privatumo pareiškimą (toliau - Pareiškimas arba Privatumo pareiškimas) siekiant supažindinti, kaip Syngenta renka, kaupia, naudoja ir tvarko asmens duomenis ir informaciją, kurią pateikiate šioje svetainėje.
 
Įsigalioja nuo:  2018 m. gegužės 25 d.
 
Pareiškimo taikymo sritis Pareiškimas apima asmens duomenis ir informaciją (toliau – Asmens duomenys), surenkamą šioje svetainėje. Asmens duomenys – duomenys, identifikuojantys Jus asmeniškai atskirai arba kartu su mūsų turima informacija apie Jus.  Asmens duomenų pavyzdžiai: Jūsų vardas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas ir kt.
 
Jūsų sutikimas.  Naudodami šią svetainę Jūs sutinkate su atliekamais veiksmais, aprašytais šiame Pareiškime (įskaitant šios svetainės Slapukų politiką).  Jei nesutinkate su šiuo Pareiškimu arba Slapukų politika, nesinaudokite šia svetaine. Pasiliekame teisę keisti Pareiškimą ar Slapukų politiką bet kuriuo metu. Bet kokie pakeitimai bus pateikti Pareiškime arba Slapukų politikoje, o esminiai pakeitimai bus taikomi tik veikloms ir informacijai, kuri bus naudojama ateityje.  Siūlome Jums reguliariai peržiūrėti šį Pareiškimą ir Slapukų politiką, kad įsitikintumėte, jog žinote apie bet kokius pasikeitimus ir Jūsų informacijos panaudojimo būdus.
 
Svetainėje renkami Asmens duomenys 
 
Asmens duomenys - informacija, suteikianti mums galimybę žinoti, kas Jūs esate. Asmens duomenų prašoma užsakant paslaugą, atsiunčiant mums atsiliepimą ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, ši informacija gali apimti: Jūsų vardą, adresą, el. pašto adresą. Tokia informacija gali būti laikoma mūsų kontaktų ir administravimo duomenų bazėje arba dėl kartu vykdyto arba vykdomo darbo, arba dėl to, kad manome, jog Jūs būsite suinteresuoti gauti medžiagą apie mūsų verslą, produktus, programas ir paslaugas. Tai suteikia mums galimybę efektyviai valdyti mūsų santykius, tobulinti svetainę ir mūsų siūlomas paslaugas.
 
Asmens neidentifikuojanti informacija yra susijusi su informacija, kuri yra naudojama statistikai ir pati savaime neleidžia nustatyti konkretaus asmens ar ūkio subjekto, bei kuri priklauso nuo to, ką darote apsilankę svetainėje. Pavyzdžiui, ši informacija gali apimti domeną, iš kurio jungiatės prie interneto, apsilankymo svetainėje datą ir laiką, bei svetainės, iš kurios buvote nukreipti į šią svetainę, internetinį adresą. Ši informacija naudojama bendra forma, kad svetainė būtų naudingesnė ir patrauklesnė naudotojams. 
 

Slapukai

Mes naudojame „slapukus“ ir kitas interneto technologijas siekdami rinkti informaciją ir palaikyti tam tikras mūsų interneto svetainių funkcijas. Išsamesnės informacijos rasite mūsų skiltyje „Slapukų politika“, kur galėsite tvarkyti savo sutikimus dėl slapukų naudojimo: https://www.syngenta.lt/slapuku-politika-syngenta

Duomenų tvarkymo veiklos, susijusios su pagrindiniais slapukais, teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas teisėtai valdyti savo interneto svetainę (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). Duomenų tvarkymo veiklos, susijusios su nepagrindiniais (pirmenybiniais, statistikos, rinkodaros) slapukais, yra jūsų sutikimas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą).

 
Syngenta Asmens duomenų naudojimas
 
Svetainėje surenkami Asmens duomenys naudojami:
 • Kad būtų galima pateikti Jūsų prašomus produktus, informaciją ir paslaugas;
 • Saugumo sumetimais arba bet kokiems teisiniams įsipareigojimams įvykdyti;
 • Su Jumis susisiekti pateikiant specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, kuri manome, kad bus Jums įdomi, jei suteikėte leidimą mums tai atlikti.
 • Remdamiesi teisėtais interesais siekiame:
  1. Jums teikti efektyvias klientų aptarnavimo paslaugas; 
  2. Jums teikti suasmenintą mūsų svetainės naudojimo patirtį;
  3. Jums teikti informaciją ir pranešimus, susijusius su mūsų svetainės naudojimu;
  4. Pakviesti Jus dalyvauti apklausose ir pateikti mums atsiliepimus;
  5. Pagerinti savo svetainės turinį, funkcionalumą ir naudojimo patogumą;
  6. Pagerinti savo produktus ir paslaugas; 
 • Bet kokiam kitam tikslui, nurodytam taikomame privatumo pranešime arba kitoje sutartyje, sudarytoje tarp Syngenta ir jūsų. 
 
Su kuo Syngenta dalinasi mano Asmens duomenimis? 
 
Paslaugų teikėjai. Bendriname Asmens duomenis su įmonėmis ir organizacijomis, kurios mūsų vardu teikia paslaugas, pvz., įmonėmis, vykdančiomis palaikymo paslaugas mums (pvz., duomenų saugojimo paslaugos ir svetainės talpinimo paslaugos) arba padedančiomis reklamuoti mūsų gaminius ir paslaugas (pavyzdžiui, trečiųjų šalių įmonės, vykdančios rinkodarą el. paštu). Šios trečiosios šalys naudoja Asmens duomenis, kuriuos bendriname tik mūsų vardu teikiamoms paslaugoms ir imamės komerciškai pagrįstų priemonių užtikrinti jūsų Asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą.
 
Syngenta įmonės viduje. Galime bendrinti savo Svetainėje surinktus asmens duomenis Syngenta įmonės viduje arba su kitomis „Syngenta“ dukterinėmis įmonėmis kryžminei rinkodarai ir kitiems tikslams. Jei nenorite, kad jūsų asmens duomenis bendrintumėte su kita „Syngenta“ verslo šeimos nare, bet kuriuo metu galite atsisakyti paslaugų siųsdami el. laišką arba raštišką prašymą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui - Dataprivacy.lt@syngenta.com.
 
Verslo perdavimas. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įmonei, įsigijusiai „Syngenta“ akcijų ar aktyvų, vieną iš jos dukterinių įmonių arba vieną iš mūsų verslų, pavyzdžiui, įvykus pardavimui, susijungimui, reorganizavimui ar likvidavimui. Jeigu toks perdavimas įvyksta, įsigyjančios bendrovės Jūsų Asmens duomenų naudojimui ir toliau taikys šią politiką ir privatumo nuostatas, su kuriomis sutikote. 
 
Įstatymų laikymasis ir mūsų, bei kitų teisių apsauga. Galime atskleisti asmens duomenis, kai tikėdami gera valia manome, kad informacijos atskleidimas atitinka taikomus įstatymus, teismo sprendimu ar teismo šaukimo atveju. Taip pat atskleidžiame Asmens duomenis, kad būtų išvengta arba būtų ištirtas galimas nusikaltimas, pavyzdžiui, sukčiavimas ar tapatybės vagystė; kad galėtume vykdyti ar taikyti savo interneto naudojimo sąlygas arba kitus susitarimus; arba ginti savo teises, turtą ar savo naudotojų ir kitų subjektų teises, turtą arba saugumą.
 
Apibendrinta informacija. Galime pasidalinti apibendrinta demografine arba apklausų informacija su trečiosiomis šalimis, tačiau ši informacija yra anonimiška ir joje nėra jokių Asmens duomenų. Apibendrinta informacija, kurią bendriname, apima anoniminę informaciją, surinktą naudojantis slapukais ir kitomis panašiomis sekimo technologijomis, kaip paaiškinta skyriuje „slapukai ir panašios technologijos“.
 
Kaip aprašyta privatumo pareiškime. Pasiliekame teisę atskleisti jūsų Asmens duomenis, kaip aprašyta bet kokiame papildomame privatumo pranešime tinklalapyje (arba srityje), kuriame pateikiate šią informaciją. Pateikdami savo Asmens duomenis tinklalapyje Jūs sutinkate su savo Asmens duomenų atskleidimu, kaip aprašyta privatumo pranešime.
Kaip aprašyta sutikime paspaudžiant nuorodą. Mes pasiliekame teisę atskleisti Jūsų Asmens duomenis, kaip aprašyta bet kurio sutikimo paspaudžiant nuorodą naudojime, su kuriuo Jūs sutikote. 

Jūsų pasirinkimai
 
Bendroji informacija
Gerbiame Jūsų teisę rinktis būdus, kuriais mes renkame, naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis. Daugeliu atvejų paprašysime Jūsų nurodyti savo pasirinkimą Jūsų Asmens duomenų rinkimo metu. Taip pat bus įtraukta paslaugų atsisakymo nuoroda mūsų naujienlaiškiuose arba reklaminiuose el. laiškuose, kuriuos siųsime Jums, kad galėtumėte mus informuoti, jog ateityje nebenorite gauti šių laiškų. 
 
Tiesioginė rinkodara
Prieš naudodami Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (arba sutinkate, kad mūsų dukterinės įmonės tai atliktų), pasiūlysime Jums galimybę pasirinkti, ar Jūsų duomenis bus galima naudoti tokiu būdu. Bet kuriuo metu, jei norite, kad jus pašalintų iš mūsų tiesioginės rinkodaros sąrašų, be kitų Jums prieinamų būdų, numatytų su Syngenta sudarytoje sutartyje ar kitur, galite mums atsiųsti el. laišką arba parašyti mūsų Pasauliniam duomenų apsaugos pareigūnui - Dataprivacy.lt@syngenta.com. Kai turėsime reikiamą informaciją, pašalinsime Jus iš savo laiškų siuntimo sąrašų. Suteikite mums pagrįstą terminą Jūsų prašymo išpildymui. 
 
Jūsų asmens duomenų dalinimasis
Žr. skyrelį pavadinimu „Su kuo Syngenta dalinasi mano asmens duomenimis?“, kad sužinotumėte kaip teikiame Jūsų Asmens duomenis trečiosioms šalims ir kokius pasirinkimus tokiais atvejais turite. 
 
Kaip galite pasinaudoti savo Asmens duomenims taikomomis teisėmis?
 
Siekiame išlaikyti aukšto lygio mūsų apdorojamų duomenų skaidrumą. Atsižvelgiant į mūsų vykdomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, aprašytą šiame pareiškime, turite šias teises:
 • Susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Syngenta, ir gauti jų kopiją;
 • Reikalauti, kad pataisytume arba atnaujintume bet kokius Asmens duomenų netikslumus arba visą nepilną Asmens duomenų informaciją; 
 • Prašyti mūsų pašalinti arba ištrinti Jūsų Asmens duomenis;
 • Apriboti mūsų vykdomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą; 
 • Reikalauti, kad tam tikri Jūsų Asmens duomenys būtų perduoti jums arba perduoti kitam duomenų valdytojui (duomenų perkėlimas);
 • Reikalauti, kad nutrauktume Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
 
Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, galite nemokamai kreiptis į mus, siųsdami el. laišką Tarptautiniam duomenų apsaugos pareigūnui - Dataprivacy.lt@syngenta.com. Atsakysime į Jūsų prašymą kaip galima greičiau, prieš tai įvertinę jo pagrįstumą. 
 
Nepagrįstai nedelsdami pakeisime Jūsų Asmens duomenis, jeigu sutiksime, kad jie yra netikslūs, pasenę, nepilni, neatitinkantys arba klaidinantys, prieš tai įvertinę tikslus, kuriems duomenys buvo renkami. Jeigu juos pataisėme ir anksčiau atskleidėme trečiajai šaliai, taip pat informuosime trečiąją šalį, jei to reikalauja įstatymai. 
Jei nesutinkame su Jūsų prašymu ištaisyti jūsų Asmens duomenis, pateiksime atsisakymo priežastis ir būdus, kuriais galėsite pateikti skundą dėl tokio sprendimo.
 
Kaip ilgai Syngenta saugo Jūsų Asmens duomenis?
 
Siekiame, kad „Syngenta“ saugomi Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir aktualūs. Neturime tikslo saugoti Jūsų Asmens duomenis ilgiau nei reikia atitinkamiems procesams, susijusiems su mūsų Svetainės naudojimu. Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo tikslo, kuriam duomenys yra renkami, todėl nėra standartinio saugojimo laikotarpio. Todėl priklausomai nuo aplinkybių saugojimo laikotarpis gali skirtis. Dėl kitų teisinių priežasčių, pvz., dėl teisinių ieškinių, mums gali tekti saugoti Asmens duomenis ilgiau, nei reikia konkrečiam tikslui, kuriam duomenys buvo renkami. Tačiau tokiais atvejais daugiau aktyviai nebetvarkysime Asmens duomenų pradiniam numatytajam tikslui. 
Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kur ir kiek ilgai Jūsų Asmens duomenys yra saugomi, ar dėl savo duomenų šalinimo teisės, kreipkitės į mūsų Tarptautinį duomenų apsaugos pareigūną – Dataprivacy.lt@syngenta.com.
 
Kaip Syngenta saugo Asmens duomenis?
 
Palaikome visapusišką duomenų apsaugos programą, įskaitant komercinio lygio pagrįstas administracines, fizines ir technologines apsaugos priemones, siekiant apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto naudojimo ir neteisėto arba atsitiktinio sunaikinimo, keitimo ar atskleidimo. Nors imamės komercinio lygio reikiamų atsargumo priemonių, kad užtikrinti tinkamą saugumo lygį, negalime garantuoti internetu pateiktų arba saugomų mūsų duomenų bazėse Asmens duomenų apsaugos. 
 
Nuorodos į kitas „Syngenta“ svetaines
 
Šioje svetainėje pateiktos nuorodos į kitas svetaines, valdomas „Syngenta“ ar kitų „Syngenta“ įmonių („Kita (-os) „Syngenta“ Svetainė (-ės)“). Šios Kitos „Syngenta“ Svetainės yra atskiros ir nepriklausomos Svetainės. Kiekviena yra skirta konkrečiam tikslui. Kiekviena Kita „Syngenta“ Svetainė turi savo naudojimo sąlygas ir savo privatumo pareiškimą. Jeigu naudodamiesi svetainėje pateikiamomis nuorodomis pereisite į Kitą „Syngenta“ Svetainę, skirkite kelias minutes peržiūrėti kiekvienos lankomos Kitos „Syngenta“ Svetainės naudojimo sąlygas ir privatumo pareiškimą. 
 
Nuorodos į kitas svetaines
 
Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, valdomas kitų įmonių, įskaitant mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, mūsų filialų ir kitų trečiųjų šalių svetaines. Šis Pareiškimas netaikomas jokiems Asmens duomenims, surinktiems bet kurioje trečiųjų šalių svetainėje. Kai naudodami mūsų svetainėje pateiktas nuorodas pereinate į trečiųjų šalių svetaines, skirkite kelias minutes perskaityti tos svetainės privatumo politiką. 
 
Vaikai
 
Mūsų Svetainė nėra skirta jaunesniems nei 13 metų vaikams. Nenaudojame savo svetainės, vaikų iki 13 m. amžiaus Asmens duomenų rinkimui arba tiesioginės rinkodaros jų atžvilgiu vykdymui. Jei esate jaunesni kaip 13 metų, nepateikite mums jokių Asmens duomenų. Jei sužinome, kad kažkas jaunesnis kaip 13 m. amžiaus pateikė Asmens duomenis vienoje iš mūsų svetainių, imsimės reikiamų priemonių tokių Asmens duomenų šalinimui iš mūsų duomenų bazių. 
 
Specialus pranešimas lankytojams, gyvenantiems ne Lietuvoje
 
„Syngenta“ yra Lenkijos bendrovė, įsikūrusi Varšuvoje, Lenkijoje. „Syngenta“ naudoja svetainių serverius ir saugo duomenis Šveicarijoje, Prancūzijoje, JAV arba kitose šalyse. Galime perduoti jūsų Asmens duomenis savo paslaugų teikėjams ir kitoms įmonėms, esančioms Šveicarijoje, Prancūzijoje, JAV ir kitose šalyse, kaip nurodyta šiame pareiškime. Skirtingos šalys taiko skirtingus privatumo įstatymus ir reikalavimus, o kai kurie suteikia mažesnę teisinę apsaugą jūsų Asmens duomenims, nei kiti. 
 
Atminkite, kad nesvarbu, kur jūsų Asmens duomenys yra renkami ar tvarkomi, jei jie buvo surinkti naudojantis šia Svetaine, užtikrinsime, kad jie būtų saugomi kaip numatyta jums taikomose Pareiškimo sąlygose, bet kokiuose privatumo pranešimuose arba sutikimuose paspaudžiant nuorodą.
 
Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate su jūsų Asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir perdavimu JAV arba bet kuriai pasaulio šaliai. 
 
Taikytina teisė ir jurisdikcija
 
Šiam Pareiškimui yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai turi išskirtinę jurisdikciją spręsti pretenzijas, susijusias su šiuo Pareiškimu.
 
Klausimai, suinteresuotumas ir pretenzijos dėl mūsų privatumo praktikų
 
Jei turite klausimų ar abejonių dėl to, kaip „Syngenta“ naudoja Jūsų Asmens duomenis, galite susisiekti su mūsų Tarptautiniu duomenų apsaugos pareigūnu - Email: Dataprivacy.lt@syngenta.com.
Jūs taip pat turi teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (konkrečioje gyvenamosios vietos, darbo vietos arba įtariamo pažeidimo vietos šalyje narėje).