Gautas leidimas išimties tvarka 120 d. įvežti ir naudoti Reglone 200 SL

Naujienos

Informuojame, kad gautas leidimas išimties tvarka 120 d. įvežti ir naudoti Reglone 200 SL (dikvatas 200 g/l).

Leidimas galioja nuo š.m. birželio 17 d. iki spalio 14 d.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau Augalininkystės tarnyba), atsižvelgusi į Lietuvos grūdų augintojų asociacijos prašymą, išdavė leidimą išimties tvarka 120 dienų laikotarpiui tiekti rinkai augalų apsaugos produktą „Reglone 200 SL“. Tai yra defoliantas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, sėklinių pupų, sėklinių žirnių, sėklinių baltųjų garstyčių, sėklinių pašarinių (aliejinių) ridikų, sėklinių dobilų pasėliams defoliuoti prieš nuimant derlių. Leidimas išduotas atsižvelgus į tai, kad, Lietuvoje nėra registruotų augalų apsaugos produktų, skirtų šiems augalams prieš derliaus nuėmimą defoliuoti.

Išduodant leidimą naudoti „Reglone 200 SL“ nustatyti šie reikalavimai ir apribojimai:

  • Prieš purškimą, purškimo dieną ir „Reglone 200 SL“ nupurkšti laukai iki derliaus nuėmimo turi būti paženklinti įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu „Pašaliniams įeiti draudžiama“, užtikrinant, kad pašalinis asmuo ir (ar) gyventojas nepatektų į laukus;
  • darbininkams draudžiama įeiti į „Reglone 200 SL“ apdorotus laukus iki derliaus nuėmimo;
  • siekiant apsaugoti vandens organizmus, jei laukas yra šalia paviršinio vandens telkinių, būtina naudoti purškimo įrangą, mažinančią purškimo dulksną 95 proc.;
  • siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti ne mažiau kaip 50 proc. dulksną mažinančią įrangą;
  • ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki „Reglone 200 SL“ naudojimo elektroniniu paštu info@vatzum.lt informuoti Augalininkystės tarnybą, nurodant naudotojo vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą ir įmonės kodą), ūkio valdos numerį, planuojamo apdorojimo datą, plotą, apdorojamų augalų pavadinimą ir kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerį;
  • nepanaudoti „Reglone 200 SL“ likučiai privalo būti grąžinti originalioje pakuotėje leidimo priede Nr. 2 nurodytiems juridiniams asmenims.

Augalininkystės tarnyba kontroliuos, kaip ūkininkai laikosi nustatytų reikalavimų ir apribojimų naudodami augalų apsaugos produktą „Reglone 200 SL“.

Reglone 200 SL importuotojai ir platintojai:

AB “Agrokoncernas”

UAB „Baltic Agro“

AB „Kauno Grūdai“

AB „Linas Agro“

UAB „Scandagra“