Piktžolių kontrolė rapsuose

Naujienos

Javapjūtė tik įsibėgėja, bet jau ateina žieminių rapsų sėjos laikas.

Dauguma laukų yra gausiai užteršti piktžolių sėklomis, todėl rapsų pasėliuose labai svarbu pasirinkti tinkamus plataus veikimo spektro herbicidus. Vienas iš labai geru veiksmingumu nuo piktžolių pasižyminčiu herbicidų, skirtų piktžolių kontrolei žieminiuose rapsuose yra jau gerai žinomas herbicidas BRASAN. Šiame herbicide labai gerai dera dvi veikliosios medžiagos: dimetachloras ir klomazonas. Jos viena kitą papildydamos išplečia herbicido veikimo spektrą. Herbicidas veiksmingas nuo daugelio rapsų pasėliuose plintančių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių. Labai gerai naikina dirvinę smilguolę, vienmetę miglę, trikertę žvaginę, daržinę žliūgę, bekvapę ramunę, kibųjį lipiką, raudonžiedę notrelę, aguoną birulę, rugiagėles, baltažiedį šakinį, baltąją balandą, pakankamai gerai naikina rūgtį takažolę, veronikas, dirvinę čiužutę ir kt. piktžoles. BRASAN patenka į dygstančių piktžolių daigus per dirvą, todėl jos žūsta iki sudygimo, dygdamos arba iš kart po sudygimo. Herbicidas išpurkštas ant dirvos trečią – ketvirtą dieną po sėjos, pasėlį nuo piktžolių saugo iki pat vegetacijos pabaigos rudenį, perpurkšti nereikia ir pavasarį.

Rekomenduojama BRASAN naudojimo norma – 2,0 l/ha.

BRASAN rekomenduojama naudoti geros agrotechnikos rapsų pasėliuose. Herbicidas geriausiai veikia ir yra saugus rapsams, kai jie pasėti 2 cm gyliu, o dirvos paviršius po sėjos lieka lygus. Gerai veikia drėgnesnėje dirvoje, prasčiau kai sausa.

Pastarųjų metų BRASAN naudojimo patirtis žieminių rapsų pasėliuose parodė, kad tai labai veiksmingas herbicidas. BRASAN purkšti rapsų pasėliai išliko švarūs iki pat derliaus nuėmimo. Rapsuose efektyviai buvo sunaikinti kibieji lipikai, ramunės, smilguolės ir kitos žalingos piktžolės. Tik kai kuriuose, retesniuose pasėliuose buvo galima matyti vėlai rudenį ar jau pavasarį sudygusių našlaičių.

Šis aukštos agrotechnikos kultūros produktas reikalauja profesionalaus požiūrio jį naudojant. Rapsuose, pasėtuose į blogai įdirbtas, apleistas dirvas, su prastu vandens pralaidumu - ypač kur dirvos ilgą laiką buvo dirbtos minimaliu gyliu, o viršutiniame dirvos sluoksnyje buvo gausu šiaudų BRASAN iššaukė pirmosios poros tikrūjų lapelių pabalima. Jautresni klomazono poveikiui būna ir vėlyvos sėjos rapsai (po rugpjūčio 25 dienos), ypač pasėti į lengvas, mažai humuso, turinčias dirvas. Dėl sutrumpėjusio šviesaus dienos laiko ir žemesnių temperatūrų chlorofilas rapsų lapuose atsistato lėčiau, todėl augalai susuilpnėja. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, dėl ko klomazon veiklią medžiaga turintis herbicidas BRASAN neturėtų būti naudojamas vėlai sėtuose rapsuose. Naudojant optimaliu laiku, BRASAN naudojama visa 2,0 l/ha norma. Jei abejojama dėl naudojimo laiko ir kitų fitotoksiškumo riziką lemiančių veiksnių, būtina pasitarti su konsultantais. Sprendimą dėl BRASAN naudojimo reikėtu priimti kiekvienam konkrečiam laukui. Kaip vienas iš sprendimų galėtu būti BRASAN (1,0 l/ha) naudojimas mišinyje su TERIDOX (1,0 l/ha). Mažai humusingose, lengvose smėlio dirvose vietoj BRASAN reikėtu naudoti TERIDOX (2,0 l/ha).

Herbicidų naudojimas - laikantis technologinių reikalavimų (naudojimo laikas, norma, tinkamos naudojimo sąlygos ir priemonės) užtikrina gera produktų veiksmingumą nuo piktžolių ir kartu yra saugūs rapsams.