You are here

Score 250 EC

Informacija atnaujinta
06.02.2019

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0047F/13
Pakuotė: 
250 ml
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
triazolų
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis

Difenokonazolas įsisavinamas žaliose augalo dalyse. Tai lokalaus sisteminio veikimo medžiaga greitai patenkanti į augalą ir judanti tarpuląsčiais. Veikia stabdydamas sterolų biosintezę ligų sukėlėjų dygstančių sporų sporadaigiuose, neleisdamas toliau vystytis grybienai. Difenokonazolui būdingas stiprus apsauginis ir gydomasis veikimas, veikia 10 dienų.

Plataus veikimo spektro sisteminio poveikio fungicidas, skirtas obelims, kriaušėms, slyvoms ir vyšnioms nuo grybinių ligų apsaugoti.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

kriaušės

obelys

slyvos

vyšnios

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą nusiprauskite vandeniu ir muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Po darbo aprangą išplaukite, o asmenines apsaugos priemones išvalykite.

Saugos priemonės

  • Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos, aprangos ar į akis. Nekvėpuokite išpurkšta dulksna. Naudokite cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius, pirštines, atitinkančias EN 374 standartą (rekomenduotinos pirštinių izoliuojančios medžiagos pavyzdys: nitrilas, polivinilchloridas ("PVC" arba "vinilas", neoprenas), akių bei veido apsaugos priemones.

Naudojimo apribojimai

Kad neišsivystytų atsparumas, produkto negalima naudoti daugiau kaip 4 kartus per sezoną.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite švariu vandeniu. Pildami produktą gerai suplakite ir reikiamą kiekį supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandenį ir vėl gerai išmaišykite.

Vandens kiekis

600-1000 l/ha

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Sandėliuojama gerai ventiliuojamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulęs spindulių, užrakinamoje, atskirtoje nuo maisto ir pašarų patalpoje ne žemesnėje kaip -5oC bei ne aukštesnėje kaip +35oC temperatūroje. Sandėliavimo trukmė – 3 metai neatidarytoje gamyklos pakuotėje.

  • Veiklioji medžiaga priklauso triazolų cheminei grupei. Sunegalavę baikite darbą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite vandeniu ir muilu. Patekus į akis, gerai praplaukite švariu vandeniu. Įkvėpus produkto garų, išeikite iš užterštos zonos. Prarijus – nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu 852362052 Avarijos atveju kreiptis į Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK, +44 1484 538 444