You are here

Amistar 250 SC

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Fungicidai

Registracijos Nr.: 
0255F/07
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
Strobilurinų
Produkto forma: 
SC (koncentruota suspensija)
Veikimo būdas: 
sisteminis-translaminarinio

Azoksistrobinas susikaupia lapo vaškiniame sluoksnyje ir juda tarpuląsčiais pasiekdamas kitą lapo pusę. Azoksistrobinas veikia trikdydamas parazitinių grybų kvėpavimą. Jis slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Amistar 250 SC ilgiau išsaugo žalią lapo plotą, stabdo augalo senėjimo procesus, skatina chlorofilo susidarymą, todėl ilgesnį laiką kaupiasi maisto medžiagos augale, gaunamas didesnis derlius.

Sisteminio – translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas žieminių kviečių, vasarinių miežių, rapsų bei daržovių apsaugai nuo ligų.

kopūstai

morkos

pomidorai

rapsai

svogūnai

vasariniai miežiai

žieminiai kviečiai

Dėmesio

Higienos priemonės

 • Saugokitės, kad produktas ar jo tirpalas nepatektų ant odos, aprangos ar į akis. Nekvėpuokite išpurkšta dulksna. Darbo metu nerūkykite, nevalgykite ir negerkite. Suteptus rūbus nusivilkite. Prieš valgant, geriant, rūkant plaukite rankas ir veidą vandeniu su muilu. Baigę purškimą nusiprauskite po dušu. Po darbo aprangą išplaukite, o asmenines apsaugos priemones išvalykite.

Saugos priemonės

 • Darbo metu dėvėkite neperšlampančias, saugančias nuo cheminių medžiagų, pirštines bei specialią aprangą, asmenines akių/ veido apsaugos kaukes atitinančias standarto EN 166 reikalavimus ir respiratorius su filtrais, tinkamus darbui su cheminėmis medžiagomis ir atitinkančius apsaugos su pesticidais lygį.

Naudojimo apribojimai

Purkšti ne žemesnėje kaip +10°C ir ne aukštesnėje kaip +25°C temperatūroje. Nerekomenduojama purkšti esant labai sausiems orams. Nepurkšti esant gausiai rasai, kada lašai gali nutekėti nuo lapų.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Purkštuvas turi būti švarus. Pusę purkštuvo talpos pripilkite švaraus vandens. Įjunkite maišytuvą, prieš pildami produktą gerai suplakite ir reikalingą purškiamam plotui produkto kiekį supilkite į purkštuvą. Gerai išmaišykite. Po to supilkite visą reikalingą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Paruoštą tirpalą sunaudokite nedelsdami. Neruoškite tirpalo daugiau nei galite išpurkšti tą pačią dieną.

Purškimo technika

Naudokite sureguliuotus, techniškai tvarkingus, sertifikuotus purkštuvus. Tuoj po purškimo purkštuvą gerai išplaukite.

Vandens kiekis

200-300 l/ha lauko augaluose 400-500 l/ha svogūnuose, kopūstuose ir morkose 1000 – 1200 l/ha šiltnamiuose

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Laikykite gerai vėdinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių, rakinamose patalpose atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Tinka naudoti mažiausiai 2 metus, laikant uždarytoje gamintojo pakuotėje.

 • Sunegalavus, baikite darbą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją, parodykite produkto etiketę. 
  Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir užterštas kūno vietas plaukite gausiu vandens kiekiu su muilu. Patekus į akis, plaukite 15 minučių švariu vandeniu. Jeigu nešiojate kontaktinius lęšius – juos išsiimkite.
  Prarijus produkto kreipkitės į gydytoją, parodykite šio produkto etiketę, nesukelkite vėmimo. 
  Gydoma simptomiškai, nes specifinis priešnuodis nežinomas.
  Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052