You are here

Teridox 500 EC

Informacija atnaujinta
05.04.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
AS2-21H/2014
Pakuotė: 
20 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
chloracetanilidinių junginių
Produkto forma: 
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas: 
sisteminis atrankinis

Dimetachloras – veiklioji medžiaga, į dygstančias piktžoles daugiausiai patenka per daigus, patekusi į augalą slopina ląstelių dauginimosi procesą, piktžolės nustoja augti ir žūsta. Herbicidas gerai veikia, kai dirva yra drėgna, nes sudaro storesnį apsauginį sluoksnį. Teridox 500 EC nelakus, todėl išpurškus įterpti nereikia.

Sisteminio veikimo, naudojamas vienmetėms dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2020

vasariniai rapsai

žieminiai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbuotojams eiti į herbicidu Teridox 500 EC apdorotus plotus galima tik išdžiūvus išpurkštam ant augalų produktui. Saugotis, kad produkto nepatektų ant odos ir į akis. Baigus darbą, prieš valgant, geriant ar rūkant plauti rankas bei veidą vandeniu su muilu. Po darbo aprangą išplauti, o apsaugines priemones išvalyti. Suplyšusias pirštines būtina pakeisti.

Saugos priemonės

  • Dirbant su neskiestu produktu bei purškiant, būtina dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą EN 340 ir EN 14605) ir cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos (atitinkančias standartą EN 374) bei sandarius batus. Neįkvėpti garų ir purškiamo tirpalo aerozolių, o esant pavojui įkvėpti, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones: puskaukes su keičiamais filtrais A2-P2 arba A2-P3 (atitinkančias standartą EN 14387).

Naudojimo apribojimai

Herbicidas gerai veikia, kai dirva yra drėgna, nes sudaro storesnį apsauginį sluoksnį. Teridox 500 EC nelakus, todėl išpurškus įterpti nereikia.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pripilkite pusę purkštuvo rezervuaro švaraus vandens, maišydami supilkite reikiamą produkto kiekį ir supilkite likusį vandens kiekį, tirpalą išpurkškite tą pačią dieną. Purkškite su nuolat įjungtu maišytuvu, kad išlaikytų vienalytę tirpalo suspensiją. Pakuotės dugne gali būti kristalų. Tokiu atveju indą reikia patalpinti į šiltą vandenį ir maišyti tol, kol ištirps kristalai ir tik po to ruošti tirpalą.

Purškimo technika

Naudokite gerai sureguliuotus purkštuvus. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo įrangą ir tinkamus purkštukus. Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-3,0 barų slėgis purškimo sistemoje.