You are here

Karate Zeon 5 CS

Informacija atnaujinta
06.08.2018

Insekticidai

Registracijos Nr.: 
0236I/07
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Cheminė grupė:
piretroidų
Produkto forma: 
CS (mikrokapsulių suspensija)
Veikimo būdas: 
kontaktinis vidinis

insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Tai - plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas žemės ūkyje, miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti.

Kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas, pasižymintis akaricidinėmis savybėmis.Naudojamas žemės ūkyje, miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti.

Produktas registruotas iki: 
31.12.2019

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą. Baigę darbą, nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius.

Saugos priemonės

  • Dirbdami su produktu naudokite apsauginius drabužius, pirštines, saugančias nuo cheminių medžiagų ir atitinkančias standartą EN 374(pagamintas iš nitrilo gumos), apsaugine akių/veido kaukes atitinkančias standartą EN 166 ir respiratorius, tinkamus darbui su cheminėmis medžiagomis ir atitinkančius apsaugos nuo pesticidų lygį pagal EN standartą Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna.

Naudojimo apribojimai

Purkšti ne aukštesnėje kaip +20°C arba purškimą atliketi vakare esant žemesnei temperatūrai. Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišyti nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Tris kartus išplaukite tuščią tarą, paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Purškimo technika

Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų paviršių reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu. Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite smulkiais arba vidutiniais lašais. Slėgis: 2-3 atm.

Atsparumas krituliams(laikas val.po purškimo)

2

Produkto sandėliavimas

Laikoma gamyklos specialiai paženklintoje gamintojo pakuotėje, rakinamoje, gerai vėdinamoje, vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Kai temperatūra žemesnė, gali susidaryti kristalai, kurie ištirpsta, jei produktas palengva atšildomas. Tinka naudoti mažiausiai 3 metus, jei laikomas uždaroje gamintojo pakuotėje.

  • Patekus ant odos, plaukite ją švariu vandeniu su muilu. Nusivilkite užterštus drabužius. Patekus i akis plaukite jas švariu vandeniu mažiausiai 15 min. Prarijus, burną išplauti su vandeniu. Kreipkitės į gydytoją nedelsiant ir parodykite produkto etiketę. Gydymo įstaigoje medikai turi išplauti skrandį zondu ir stebėti, kad nukentėjusysis neįkvėptų pašalinamo skysčio. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052