Slapukų politika a

Slapukų politika, skirta www.syngenta.ie
Versijos išleidimo data: 2020 m. rugsėjo 8 d.
Interneto svetainę www.syngenta.ie (šioje slapukų politikoje vadinamą „mūsų interneto svetainė“) valdo įmonė „Syngenta Ireland Limited“ (bendrovės registracijos Nr. 021021), registruotos buveinės adresas: 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, D04TR29 (Dublinas) (šioje slapukų politikoje vadinama „Syngenta“, „mes“, „mus“).
Kaip ir dauguma kitų interneto svetainių savininkų, mes naudojame slapukus, kad galėtume užtikrinti mūsų interneto svetainės naudotojams kuo geriausią naudojimosi patirtį. Toliau pateikiame išsamią informaciją apie mūsų naudojamus slapukus, jų paskirtį, kaip juos priimti arba atmesti bei pašalinti iš įrenginio, nuorodas į mūsų privatumo politiką bei į atitinkamų trečiųjų šalių slapukų politikos ir privatumo politikos nuostatas.
Kas yra slapukai?
Slapukai – tai nedidelė tekstinė rinkmena, kuriuos interneto svetainė išsaugo naudotojo įrenginyje, kai naudotojas apsilanko šioje svetainėje. Slapukai padeda interneto svetainei „atpažinti“ naudotojo įrenginį per kitą apsilankymą toje svetainėje. 
Sutikimas:
Mums tereikia gauti naudotojo sutikimą dėl kai kurių slapukų naudojimo. Mums leidžiama išsaugoti slapukus naudotojo įrenginyje be naudotojo sutikimo, jeigu tokie slapukai būtinai reikalingi sklandžiam mūsų interneto svetainės veikimui užtikrinti. Prieš išsaugant naudotojo įrenginyje visų kitų tipų slapukus, mums reikia gauti atitinkamą naudotojo sutikimą.
Kaip priimti, atmesti arba pašalinti slapukus?
Naudotojui apsilankius mūsų interneto svetainėje iš bet kurios naršyklės ar įrenginio, pateikiama slapukų juosta. Šioje slapukų juostoje yra galimybė pasirinkti priimti arba atmesti slapukus (išskyrus tuos slapukus, kurie būtinai reikalingi sklandžiam mūsų interneto svetainės veikimui užtikrinti). Arba naudotojas gali bet kada pakeisti savo slapukų parametrus spustelėdamas toliau esančią nuorodą: naudotojas turės galimybę nurodyti (varnele pažymint atitinkamą langelį), kuriuos slapukus priima.
Naudotojas gali pašalinti naršymo duomenis (įskaitant slapukus) iš savo naršyklės naudodamasis parinktimis ir vadovaudamasis instrukcijomis, pateiktomis naudotojo naršyklėje.
Mūsų interneto svetainėje naudojami kai kurie trečiųjų šalių slapukai (pvz., „Google Analytics“). Mes pateikiame naudotojui nuorodas į trečiosios šalies slapukų politiką ir privatumo politiką, kad naudotojas galėtų suprasti, kaip trečioji šalis naudos slapukų duomenis. Mes gauname ir apdorojame kai kuriuos duomenis iš trečiųjų šalių slapukų, kuriuos naudojame toliau pateiktoje slapukų lentelėje nurodytais tikslais.
Mūsų interneto svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:
- Būtinai reikalingi slapukai – tai slapukai, be kurių interneto svetainė negali tinkamai veikti. Jie reikalingi tam, kad būtų galima sklandžiai teikti interneto svetainės funkcijas ar paslaugas, kurių pageidauja naudotojas. Norint išsaugoti tokios rūšies slapukus įrenginyje, naudotojo sutikimas nereikalingas.
- Pirmenybiniai slapukai suteikia galimybę interneto svetainei „įsidėmėti“ informaciją, kuri pakeičia svetainės elgseną ar išvaizdą, pavyzdžiui, įsimenama naudotojo pageidaujama kalba. Tai gali būti pirmosios arba trečiosios šalies slapukai (žr. apibrėžtis toliau). Norint išsaugoti tokios rūšies slapukus įrenginyje, reikalingas naudotojo sutikimas.
- Statistikos slapukai suteikia galimybę analizuoti ar įvertinti naudotojo elgseną interneto svetainėje, įskaitant reklamos poveikio vertinimą ir naudotojų spustelėjimų analizavimą. Tai daroma siekiant tobulinti interneto svetainę ir, renkant bei protokoluojant informaciją, padėti svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su jų svetainėmis. Tai gali būti pirmosios arba trečiosios šalies slapukai (žr. apibrėžtis toliau). Norint išsaugoti tokios rūšies slapukus įrenginyje, reikalingas naudotojo sutikimas.
- Rinkodaros slapukai naudojami siekiant sekti naudotojų lankymąsi interneto svetainėse. Jie kaupia informaciją apie naudotojo elgseną, o ši informacija renkama nuolat stebint naudotojų naršymo įpročius. Taip kuriamas specifinis naudotojų profilis, kad interneto svetainėje būtų galima rodyti individualiam naudotojui aktualią reklamą, todėl toks profilis labiau praverčia leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams. Tai gali būti pirmosios arba trečiosios šalies slapukai (žr. apibrėžtis toliau). Norint išsaugoti tokios rūšies slapukus įrenginyje, reikalingas naudotojo sutikimas.
Pirmosios ir trečiosios šalies slapukai:
- Pirmosios šalies slapukai yra tie, kuriuos mes („Syngenta“) išsaugome naudotojo įrenginyje iš savo interneto svetainės. 
- Trečiosios šalies slapukus naudotojo įrenginyje išsaugo kai kurios mūsų interneto svetainėje įgalintos funkcijos ir juos pateikia ne „Syngenta“ subjektas („trečioji šalis“). Trečioji šalis nagrinėja bei tvarko duomenis, gautus slapukų pagalba. Tačiau mes („Syngenta“) taip pat galime naudoti trečiosios šalies slapukų (pvz., „Google Analytics“) pateiktą informaciją. 
Seanso ir ilgalaikiai slapukai:
- Seanso slapukuose yra informacijos, kuri išsaugoma laikinosios atminties vietoje ir vėliau pašalinama baigus naršyti svetainėje (pasibaigus seansui) arba uždarius interneto svetainės naršyklę. Seanso slapukuose išsaugoma informacija, kurią naudotojas įveda, ir sekami veiksmai, kuriuos naudotojas atlieka interneto svetainėje.
- Ilgalaikiai (nuolatiniai) slapukai lieka naudotojo įrenginyje tam tikrą laiko tarpą, kuris nurodytas slapukų lentelėje toliau. 
Asmens duomenys:
Kai kurie mūsų interneto svetainės slapukai naudojami asmens duomenims, pavyzdžiui, naudotojo IP adreso informacijai rinkti bei išsaugoti. 
Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi savo privatumo politika, kurią galima rasti [nuoroda]. Perskaitykite mūsų privatumo politiką, kad išsamiau susipažintumėte su mūsų asmens duomenų tvarkymo nuostatomis ir sužinotumėte, kaip galite susisiekti su mumis.
Informacijos apie trečiųjų šalių slapukus taip pat rasite atitinkamos trečiosios šalies slapukų politikos ir privatumo politikos nuostatose, kurias galite perskaityti spustelėję nuorodas, pateiktas slapukų lentelėje toliau.
Tarptautinis asmens duomenų perdavimas:
Mes perduosime asmens duomenis gavėjams, esantiems ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, kaip parodyta slapukų lentelėje toliau. Toks duomenų perdavimas bus vykdomas griežtai laikantis atitinkamų tarptautinio duomenų perdavimo teisinių reikalavimų. Daugiau informacijos rasite čia.
JAV. Mes imamės atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad asmens duomenys, perduoti trečiųjų šalių organizacijoms JAV, būtų tinkamai apsaugoti, įsitikindami, kad duomenis gaunančioji organizacija yra priėmusi Europos Komisijos nustatytas bei patvirtintas standartines sutarties sąlygas. Daugiau informacijos rasite https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-d….
„Syngenta“ grupė. Mes perduodame asmens duomenis „Syngenta“ grupės įmonėms, įsikūrusioms už EEE ribų, įskaitant mūsų patronuojančią bendrovę „Syngenta AG“, įsikūrusią Šveicarijoje. Mes galime teisėtai perduoti asmens duomenis „Syngenta“ grupės įmonėms, nes, Europos Komisijos nuomone, šalys, kuriose įsikūrusios šios įmonės, laikomos užtikrinančiomis tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį arba dėl to, jog mes esame sudarę duomenų perdavimo grupės viduje sutartis, kuriose yra įtrauktos Europos Komisijos patvirtintos standartinės perduodamų duomenų apsaugos sąlygos. Daugiau informacijos apie tokią tvarką bei susitarimus galima rasti čia: 
- Tinkamą apsaugą užtikrinančios šalys
- Standartinės sutarčių sąlygos
Tarptautinis asmens duomenų perdavimas, kurį vykdo trečiosios šalys:
Informacijos apie visus šioje slapukų politikoje nurodytų trečiųjų šalių tarptautinio asmens duomenų perdavimo aspektus galite rasti atitinkamos trečiosios šalies privatumo politikos nuostatose, kurias galite perskaityti spustelėję nuorodas, pateiktas slapukų lentelėje toliau.