Actellic 50 EC

registruotas
Informacija atnaujinta:

Insekticidai-akaricidai dezincekcijai

Registracijos Nr.:
0106 I/11
Pakuotė:
1 l, 5 l
Veikli medžiaga:
500 g/l
pirimifosmetilas
Cheminė grupė:
fosforo organinių junginių
Produkto forma:
EC (koncentruota emulsija)
Veikimo būdas:
kontaktinis vidinis
Veikimo būdas:
Veiklioji medžiaga pirimifosmetilas greitai prasiskverbia į kenkėjo organizmą per kutikulą kontaktiniu būdu bei per kvėpavimo takus ir veikia ardydama nervų sistemą (slopinant acetilcholinesterazės aktyvumą).
Produktas registruotas iki: