Mūsų tikslai ir vertybės

Įmonės atsakomybė – neatsiejama SYNGENTA veiklos dalis, pradedant novatoriškų produktų, kurie ūkininkams leidžia išauginti didesnį derlių, kūrimu ir baigiant gamybos poveikio valdymu.

Produktų priežiūra
SYNGENTA produktų priežiūra pagrįsta atsakingu ir etišku produktų valdymu per visą jų gyvavimo ciklą, nuo sukūrimo iki utilizavimo.

Maisto saugumas
SYNGENTA skiria didelį dėmesį tvariam augalų auginimui, augalų sveikatai, jų atsparumui ligoms ir rūpinasi, kad didėjant žemės gyventojų skaičiui, nepritrūktų kokybiško maisto.

Aplinka
Neužteršta švari dirva, vanduo ir oras, laukinių augalų genetinė įvairovė – būtinos sveikos ir našios žemdirbystės sąlygos. Šiems tikslams skirtos SYNGENTA programos siekia palaikyti arba atkurti aplinkos pusiausvyrą.

Partnerystė
Bendradarbiavimas su suinteresuotais asmenimis padeda įmonei surasti darnius abiems pusėms naudingus sprendimus, leidžiančius išspręsti daugelį žemės ūkio problemų.