Boxer 800 EC - negailestingas piktžolėms, draugiškas javams

Boxer 800 EC - negailestingas piktžolėms, draugiškas javams

Boxer 800 E“ kontaktinio veikimo herbicidas, naudojamas vienamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose, bulvėse, žirniuose ir kmynuose.


Veikia per dirvą ir piktžolių daigus

Prosulfokarbas – veiklioji medžiaga, plačiai naudojama pasaulyje. Patekęs į augalą, sustabdo lipidų sintezę, taip sustabdydamas ląstelių gyvybinius  procesus. Tai tinkamiausia veikli medžiaga, apsaugoti pasėlius nuo piktžolių iki sudygimo ar  joms bedygstant ankstyvuosiuose javų augimo tarpsniuose, veiksminga nuo daugelio vienskilčių ir dviskilčių piktžolių, saugi, puikiai maišosi su kitais herbicidais. Svarbiausia tinkamas startas 

Syngenta yra ankstyvo piktžolių naikinimo šalininkė ir propaguotoja – BOXER yra veiksmingas įrankis ankstyvam piktžolių naikinimui žieminių kultūrų pasėliuose. Kuo anksčiau sunaikiname piktžoles pasėliuose, tuo labiau stabdome jų atsparumo atsiradimą bei leidžiame augalams išvengti piktžolių konkurencijos, pasiekiant maksimalų derlingumo potencialą.


Apsauga nuo žiemojančių piktžolių

Pasėlius nuo piktžolių tenka purkšti kiekvienais metais, žiemojančias piktžoles geriausia naikinti rudenį, nes pavasarį jos javams jau būna padariusios nuostolių, ypač jeigu buvo ilgas ir nešaltas ruduo. Piktžolės dygsta nevienodai, žiemoja ir dėl to iš javų „pavagia“ nemažą dalį su trąšomis duotų maisto medžiagų, todėl purškiant herbicidus pavasarį ūkininkai jau patiria nuostolių, nes netenka dalies trąšų, gauna mažesnį grūdų derliaus priedą, tankesnis pasėlis sunkiau žiemoja, jame labiau plinta ligos.​
Naikinamų piktžolių spektras lentelėje ⇩

Gausesnis derliusRemdamiesi Žemdirbystės institute atliktais tiksliaisiais bei Lukšiuose atliktais gamybiniais bandymais, teigiame, kad 2 l/ha purškimo norma po kviečių sėjos nuo smilguolių efektyviausia. Tokia technologija duoda labai aukštą biologinį efektyvumą. Bandymai parodė, kad smilguoles išnaikinus rudenį, gaunamas 0,3 t/ha didesnis derliaus priedas negu jas naikinant pavasarį kitais tam tikslui skirtais produktais.


Piktžolių atsparumas - vis didėjanti problema

Dabar prosulfokarbas yra patikimiausia veiklioji medžiaga piktžolių atsparumo atsiradimo kontrolei. Iki šiol nėra paskelbtų duomenų apie piktžolių atsparumą prosulfokarbui (HRAC N klasės herbicidas), 10 metų vykdomi tyrimai rodo nuoseklų veiksmingumą lyginanta su ACCase inhibitoriais, kurių efektyvumas stipriai silpnėja pastaraisiais metais. Tyrimai patvirtina, kad jei dirvinės smilguolės atsparios ACCase inhibitoriams, mažai tikėtina, kad atsiras atsparumas prosulfokarbui. Tad ūkininkas, pasirinkdamas BOXER gali išspręsti atsparių piktžolių plitimo problemą. Produktų rotacija pagal skirtingą veikimo mechanizmą į piktžoles yra nemažiau svarbus dalykas, kaip ir laikytis tinkamos auginamų augalų sėjomainos tame pačiame lauke.

Efektyvu ir ekonomiška

Naudojant BOXER, kol piktžolės yra nesudygusios, jis pasisavinamas per šaknis ir piktžolių daigus gavus kontaktą su herbicidu, kuris pasikirsto dirvos paviršiuje taip sustabdomas piktžolių dygimas. Herbicidą panaudojus ant sudygusių piktžolių ankstyvame jų augimo tarpsnyje, produktas patenka per lapus ir labai greitai juda link augimo kūgelio, taip sustabdydamas piktžolių augimą. Kai kurios piktžolės gali sudygti, tačiau po kurio laiko jos sunyksta.


Naudojimas

Javų sėkla turi būti įterpta nesekliau kaip 3 cm gylyje, tuomet jie nėra jautrūs herbicido poveikiui. Dygdamas augalas nepažeidžiamas nes veiklioji medžiaga veikia selektyviai, o augalo šaknys auga gilesniame dirvos sluoksnyje, skirtingai nuo piktžolių kurių šaknys vystosi BOXER pasklidimo zonoje 1-2 cm gylyje, kur veikliosios medžiagos yra pakanamai daug ji lengvai pasisavinama per šaknis ir piktžolės sunyksta.

Boxer 800 EC veiksmingumas gali priklausyti nuo dirvos mechaninės sudėties, dirvos drėgmės ir organinių medžiagų kiekio dirvoje. Todėl didesnės herbicido normos naudojamos organiniuose dirvožemiuose, o mažesnės - priesmėlio dirvose.

Rekomenduojami mišiniai

BOXER privalumas yra tas, jog šį herbicidą galima naudoti tiek vieną, tiek mišiniuose su herbicidais savo sudėtyje turinčiais diflufenikano veikliąją medžigą, kai javai yra 2-3 lapelių.

Patogus BOXER naudojimas, purkškiant vieną, galima naudoti vos pasėjus javus, ant „juodos“ žemės, nereikia laukti, kol augalai sudygs. Pasirinkus BOXER normą 2-2,5 l/ha, galima naudoti ir BBCH 11-13 javų tarpsnyje. Panaudojus rudenį, jo efektyvumas išlieka ilgai.


Norėdami gauti platesnį veikimo spektrą, rekomenduojame šį mišinį:

✔ Žieminiuose javuose:

- Boxer 800 EC 2.0 l / ha + Legacy 500 SC 0.2 l / ha, kai javai yra 2 lapelių.

Piktžolės
Boxer 800 EC
2 - 2.5 l/ha
Boxer 800 EC 2,0 l/ha +
 Stakato 500 SC 0.15 l/ha
(Legacy 500 SC 0.15 l/ha)
Boxer 800 EC 2,0 l/ha +
 Mateno Duo  0.35 l/ha
Aguona birulė  (Papaver rhoeas) ⬤  ⬤ (⬤ )⬤ ⬤ ⬤
Baltažiedis vairenis (Arabidopsis thaliana)⬤ ⬤ ⬤
Baltoji balanda  (Chenopodium album)⬤ ⬤ ⬤
Bekvapis šunramunis (Matricaria indora)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
Daržinė žliūgė (Stellaria media) ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Dirvinė čiužutė  (Thlapsi arvense )  ⬤⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Dirvinė karpažolė  (Euphorbia helioscopia)  ⬤
Dirvinė mažuolė (Aphanes arvensis)⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Dirvinė našlaitė  (Viola arvensis)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Dirvinė neužmirštuolė  (Myosotis arvensis)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤
Dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum)⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Garstukas  (Sinapis arvensis)⬤ ⬤⬤ ⬤
Kibusis lipikas  (Galium aparine)⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Notrelės  (Lamium sp)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Paprastoji žilė (Senecio vulgaris)⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Ramunės  (Matricaria sp)⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Rapsų pabiros  (Brassica napus)⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Rugiagėlė (Centaurea cyanus)⬤ ⬤
Trikertė žvaginė  (Capsella bursa-pastoris)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Vaistinė pikulė (Sisymbrium officinale)⬤ ⬤ ⬤
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis)⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Veronikos (Veronica sp)⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤ ⬤
Vienametė miglė  (Poa annua)⬤ ⬤ ⬤ ⬤⬤ ⬤
Vijoklinis pelėvirkštis  (Polygonum convolvulus)⬤ ⬤
⬤ ⬤ ⬤
labai jautrios
95-100 % veiksmingumas
⬤ ⬤
jautrios
85-94.9 % veiksmingumas

vidutiniškai jautrios
70-84.9 % veiksmingumas

nėra duomenų