You are here

Propino

Paprastųjų vasarinių salyklinių miežių veislė, ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2010 ir 2011 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose.Veislės tyrimo metais gautas 5,88 t ha-1 vidutinis derlingumas, kuris 0,26 t ha-1 (4,5 proc.) buvo didesnis už 3 standartinių veislių derlingumą. Didžiausias šios veislės miežių grūdų derlius buvo išaugintas 2011 m. Kauno AVT skyriuje – 9,09 t ha-1.

Grūdai stambūs, 1000 jų vidutinė masė – 52,11 g, ant 2,5 mm skersmens akučių sieto vidutiniškai likdavo 98,4 proc. grūdų. Laboratorijoje įvertinus išaugintų grūdų kokybę nustatytas vidutinis baltymų kiekis sausojoje medžiagoje sudarė 10,5 proc., krakmolas – 62,7 proc., vidutinė hektolitro masė – 63,6 kg hl-1.

‘Propino’ veislės miežių vidutinis aukštis 67 cm, jie labai atsparūs išgulimui, kuris įvertintas 9 balais visuose AVT skyriuose.
Šios veislės vegetacijos periodo vidutinė trukmė – 77 dienos.