You are here

Reglone Super

Informacija atnaujinta
21.08.2017

Herbicidai

Registracijos Nr.: 
0088D/06
Pakuotė: 
5 l
Veikli medžiaga: 
Produkto forma: 
(vandens tirpalas)
Veikimo būdas: 
kontaktinis neatrankinis

Reglone super – kontaktinio neatrankinio veikimo herbicidas-defoliantas, patenkantis į augalą per lapus. Stipriai veikia žaliuosius augalų audinius, tačiau produktas patekęs į dirvą praranda veiksmingumą. Augale fotosintezės metu skatina peroksido gamybą, kuris pažeidžia ląstelių membranas. Apdoroti augalai visiškai nudžiūva per 4-10 dienų, tai priklauso nuo apšvietimo stiprumo, oro temperatūros ir apdorojamo augalo rūšies.

Reglone super – kontaktinio neatrankinio veikimo herbicidas-defoliantas, patenkantis į augalą per lapus. Skirtas įvairių augalų lapų nudžiovinimui, siekiant suvienodinti brandą, palengvinti derliaus nuėmimą ir sumažinti drėgmę sėklose, taip pat sunaikinti piktžoles.

rapsai

sėkliniai pasėliai

vasariniai rapsai

žieminiai rapsai

Dėmesio

Higienos priemonės

  • Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos ir į akis. Neįkvėpkite tirpalo dulksnos. Dirbdami nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą, nusiprauskite vandeniu ir muilu, išsiskalaukite burną, persirenkite kitais drabužiais.

Saugos priemonės

  • Dirbdami naudokite tinkamus apsauginius drabužius, gumines pirštines, akių ir veido apsaugos priemones.

Naudojimo apribojimai

Saulėtu ir šiltu oru pirmieji augalų džiūvimo požymiai pasireiškia praėjus dviem valandom po purškimo. Apsiniaukusią ar vėsesnę dieną augalai džiūva ilgiau. Geriausia purkšti vidurdienį. Poveikis greitas ir patikimas net tuomet, kai tuoj po purškimo nulyja lietus. Produkto sudėtyje yra paviršiaus aktyviosios medžiagos, dėl kurios produktas geriau prilimpa prie lapų ir nenusiplauna lyjant.

Maišymas su kitais produktais

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ar trąšomis, skirtomis tręšti per lapus, kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Tirpalo ruošimas

Pusę purkštuvo rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą kiekį produkto. Į purkštuvą supilkite likusį reikiamą vandens kiekį. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Purškimo technika

Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite vidutiniais lašais. Slėgis – 2-3 atm.

Vandens kiekis

200-300 l/ha

Produkto sandėliavimas

Laikykite originalioje, hermetiškoje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro ne didesnėje kaip + 30 ir ne mažesnėje kaip 0oC temperatūroje.

  • Nors kiek sunegalavę kvieskite gydytoją. Patekus ant odos, plaukite švariu vandeniu ir muilu, nusivilkite ir išskalbkite užterštus drabužius, kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis, plaukite jas švariu vandeniu 10–15 min., nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Prarijus negalima sukelti vėmimo, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052. Informacija teikiama Syngenta Alarm Centre telefonu +44 1484 538 444.