Maxim 025 FS į pagalbą žirnių ir pupų augintojams

Naujienos

Europos sąjungos komisijai reikalaujant iš ūkininkų į sėjomainas įsileisti žalinančius augalus, ankštinių augalų plotai labai padidėjo. Augimo tendencijos išliko ir 2017 metais ir jų plotai paaugo 9,5% lyginant su 2016 metų plotais, kai ankštinių javų buvo auginama 222,8 tūkstančiai hektarų. Tačiau pastebima, kad 2018 metais ankštinių javų plotai gali sumažėti ir daugiausia žirnių sąskaita, nes kaip tik pastariesiems prognozuojama, kad jų poreikis sumažės, o ir kaina šiuo metu atrodo nepatraukli. Tačiau reikia nepamiršti, kad žirniai ir pupos yra dirvožemio humusingumą didinantys augalai.

Ženklus ankštinių augalų plotų augimas neabejotinai spartina ligų sukėlėjų, plintančių per dirvą ir su sėkla, išplitimą. Trūkstant registruotų augalų apsaugos produktų sudėtinga užtikrinti ankštinių augalų apsaugą nuo ligų.

Žirnių ir pupų šaknų puviniai išplitę visur, kur auginami žirniai ar pupos. Mūsų klimato sąlygomis ankštinių augalų šaknų puviniai -viena iš žalingiausių žirnių ir pupų ligų. Jie sukeliami Fusarium spp.ir Pyhium spp., bei keletos askochitozės sukėlėjų. Šie sukėlėjai gali ilgai išlikti dirvoje ar ant augalų liekanų. Apsaugant augalus nuo jų būtina laikytis sėjomainos, reikia taikyti ne tik mechaninį dirvos dirbimą - arimą, bet ir naudoti chemines apsaugos priemones. Nuo puvinių plintančių su sėkla ir per dirvą būtina naudoti beicus. Sėklos beicavimas- vienas iš saugiausių technologinių procesų, siekiant apsaugoti žirnius ir pupas nuo šaknų puvinių ir kitų kartu su sėkla plintančių ligų. Sėjant beicuotą sėklą, daigai apsaugomi nuo pradinės infekcijos, esančios ant sėklų.

Kadangi šiuo metu Lietuvoje nėra ankštiniams registruoto beico, Augalų apsaugos asociacija kreipėsi į Valstybinę augalininkystės tarnybą leisti žirnių ir pupų sėklų beicavimui naudoti Maxim 025 FS ir išduoti leidimą laikinam 120 dienų naudojimui. Leidimas naudoti Maxim 025 FS gautas, oficialiai leidžiant beicavimą pradėti nuo 2018 nuo vasario 1 iki geguzes 31 d.

Maxim 025 FS naudojimo norma yra 2,0 l/1t žirnių ar pupų sėklų išbeicuoti. Beicas yra veiksmingas nuo daigų askochitozės ir Fusarium grybų sukeliamų šaknų ir pašaknio puvinių. Ruošiant darbinį tirpalą vandens reikia imti mažiau nei varpinių javų sėklų beicavimui, 2,0 l beico skiedimui pakanka 4 l vandens, paruoštais 6 litrais tirpalo išbeicuoti 1 t sėklų. Smulkesnių sėklų beicavimui, beicas gali būti skiedžiamas iki 6 l vandens, bet nereikėtų skiesti dar didesniu vandens kiekiu, nes tirpalas nebepajėgtų išsilaikyti ant sėklų paviršiaus, nuo jų nutekėtu. Atliekant ankštinių sėklų beicavimą Maxim 025 FS, būtina per 24 valandas padaryti įrašus "Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnale", nurodant produktą, normą, sunaudoto produkto kiekį ir išbeicuotų sėklų kiekį. Būtina laikytis visų darbo saugos priemonių skirtų saugiam darbui su beicu Maxim 025 FS.

Ruošiant žirnių ar pupų sėklas, būtina nustatyti daigumą ir tūkstančio sėklų masę. Nes nuimant sėklinių pasėlių derlių nepalankiomis 2017 metų sąlygomis, supilant drėgnesnius grūdus į sandėlius galėjo būti prarastas daigumas. Taip pat neigiamos įtakos daigumui galėjo turėti ir per aukšta temperatūra džiovinant.

Juozas Semaška

Syngenta produktų ekspertas

Nuotraukos

Beico įtaka augalo vystymuisi – beicuoto augalo šaknų sistema galingesnė ir formuojanti daugiau gumbelinių bakterijų.