You are here

Išduotas leidimas naudoti Reglone 200 SL sėkliniams žirniams ir pupoms defoliuoti

Naujienos
06.08.2020

Leidimas galioja nuo rugpjūčio mėn. 5d. iki spalio mėn. 31 d.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Naudojant Reglone 200 SL turi būti taikomi šie apribojimai:

  • iš anksto prieš purškimą, purškimo dieną ir Reglone 200 SL nupurkšti laukai iki derliaus nuėmimo turi būti paženklinti įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu „Pašaliniams įeiti draudžiama“, užtikrinant, kad pašalietis ir gyventojas nepatektų į laukus;
  • darbininkams draudžiama įeiti į Reglone 200 SL apdorotus laukus iki derliaus nuėmimo;
  • operatoriai, purkšdami laukus, kurie ribojasi su keliais, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijomis, privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti įrangą, mažinančią dulksną bent 50 proc.;
  • siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina naudoti purškimo įrangą, mažinančią purškimo dulksną 95 proc.;
  • ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Reglone 200 SL naudojimo sėklinių žirnių ir / ar sėklinių pupų pasėliuose informuoti Augalininkystės tarnybą elektroniniu paštu [email protected], nurodant naudotojo vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą ir įmonės kodą), ūkio valdos numerį, planuojamo apdorojimo datą, ir kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerį;
  • nepanaudoti Reglone 200 SL likučiai privalo būti grąžinti originalioje pakuotėje importuotojams / platintojams.