You are here

Išduotas leidimas naudoti Reglone 200 SL

Naujienos
24.03.2021

Leidimas galioja nuo 2021 m. birželio 17 d. iki 2021 m. spalio 14 d.
 

Reglone 200 SL bus galima naudoti žieminių ir vasarinių rapsų, dobilų, žirnių, pupų sėklinių pasėlių defoliavimui.
 

Reglone 200 SL turi būti naudojamas laikantis etiketėje nurodytų reikalavimų:

  • iš anksto prieš purškimą, purškimo dieną ir Reglone 200 SL defoliantu nupurkšti laukai iki derliaus nuėmimo turi būti paženklinti įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu: Pašaliniams įeiti draudžiama“, užtikrinant, kad pašalietis ir gyventojas nepatektų į laukus;
  • darbininkams draudžiama įeiti į Reglone 200 SL apdorotus laukus iki derliaus nuėmimo;
  • siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina naudoti purškimo įrangą, mažinančią purškimo dulksną 95 proc.;
  • siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą;
  • ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Reglone 200 SL naudojimo elektroniniu paštu [email protected] informuoti Augalininkystės tarnybą, nurodant naudotojo vardą, pavardę (arba įmonės pavadinimą ir įmonės kodą), ūkio valdos numerį, planuojamo apdorojimo datą, ir kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerį;
  • nepanaudoti Reglone 200 SL likučiai privalo būti grąžinti originalioje pakuotėje priede platintojams.