You are here

Herbicidus naudokite LAIKU!

Naujienos
01.03.2022

Laiku naudojami herbicidai yra svarbūs piktžolių kontrolei javuose. Herbicidų efektyvumą nuo piktžolių įtakoja daugelis veiksnių: piktžolių rūšinė sudėtis, jų gausa, išsivystymo tarpsnis ir oro sąlygos purškimo metu – temperatūra, oro ir dirvos drėgmė. Žieminių javų pasėliams yra registruota daug herbicidų, todėl  augintojai, prieš priimdami sprendimą, kada purkšti ir kokius produktus naudoti, turėtų įvertinti daugybę faktorių.

Oro temperatūra

Svarbiausia taisyklė - herbicidus naudokite tik tada, kai naktimis yra teigiama temperatūra,  dienos temperatūra yra 10 ℃ ar aukštesnė. Šios taisyklės laikymasis padeda išvengti galimo pasėlių streso dėl herbicidų naudojimo ir pagerina piktžolių kontrolę.

Herbicidai neturėtų būti naudojami, kai pasėliai patiria stresą dėl labai šaltos temperatūros, kai labai svyruoja dienos / nakties temperatūra, kai būna šalnos.

Svarbu atsiminti, kad dauguma herbicidų, skirtų piktžolių kontrolei žieminiuose kviečiuose, turėtų būti naudojami aktyviai augant piktžolėms. Naudojant herbicidus netinkamos temperatūros sąlygomis, net ir jautriausios piktžolės gali likti nepaveiktos.

Herbicido naudojimo temperatūra lemia pasėlių saugumą arba žalą.  Augalai skaido herbicidus metabolizuodami, tačiau vėsioje ar šaltoje aplinkoje augalų metabolizmas sulėtėja, todėl pailgėja laikas, reikalingas herbicidams skaidyti augaluose. Šiltoje temperatūroje kultūriniai augalai greičiau skaido herbicidus, todėl išvengia sukeliamo streso.

Vienskiltės ir dviskiltės piktžoles efektyviau kontroliuojamos, kai augalai aktyviai auga. 

Skirtingų veikliųjų medžiagų veikimas skirtingos temperatūros sąlygomis:

   HRAC grupė    Veikimo principas    Temperatūros įtaka

   A grupė

3ACC inhibitoriai:
- kvizalofop-p-etilas fenoksaprop-p-etilas,
- pinoksadenas

užtikrina geresnę piktžolių kontrolę šiltu oru, kai aktyviai auga žolės

    B grupė

ALS inhibitoriai:
- sulfonilurėja 

 vėsi temperatūra ar net šalnos po herbicidų panaudojimo gali padidinti  pasėlių sužalojimus, bet nedaro įtakos piktžolių kontrolei

    O grupė

Benzoininės rūgšties dariniai:
- 2,4-D, dikamba, MCPA, fluraksopiras

esant šaltai temperatūrai užtikrina panašią piktžolių kontrolę, tačiau piktžolių žūtis sulėtėja

Pagalbinės medžiagos taip pat gali turėti įtakos pasėlių saugai ir piktžolių kontrolei.  Paviršiaus aktyviosios medžiagos gali padidinti pasėlių sužalojimo riziką, tačiau jų gali prireikti ir siekiant kuo geriau kontroliuoti piktžoles. Norėdami sužinoti konkrečią informaciją apie pagalbinių medžiagų naudojimą streso metu, skaitykite kiekvieno herbicido etiketę.

Javų augimo tarpsniai

Visų herbicidų etiketėje nurodyti javų augimo tarpsniai, kuriuo metu galima naudoti herbicidus. Pavėluotai naudojant herbicidus, gali būti padaryta didžiulė žala pasėliams, atmetant pradėjusias formuotis varputes. Kai kurie herbicidai, naudojami žieminiuose kviečiuose, turi ir augalų augimą reguliuojančių savybių ir labai trumpą panaudojimo langą, todėl labai svarbu juos naudoti tinkamu laiku, kad nesukelti streso kultūriniams augalams.


Kviečių augimo tarpsniai ir herbicidų naudojimo laiko apribojimas

Būtina griežtai laikytis AAP etiketėse nurodytų reikalavimų!

Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite etiketės ženklinimą  ir informaciją apie produktą. Susipažinkite su pavojais ir laikykitės atsargumo priemonių, išvardytų etiketėje. Gamintojas neatsako už žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti naudojant augalų apsaugos produktus neatsižvelgiant į gamintojo etiketėje pateiktas instrukcijas.