You are here

Apčiuopiamas pirmasis stiebo bamblys (BBCH 31), laikas antrą kartą naudoti augimo reguliatorių

Naujienos
02.05.2019

Netinkamai naudojami augimo reguliatoriai gali lemti derliaus nuostolius. Svarbiausia – juos naudoti tik augalams pasiekus reikiamą augimo tarpsnį ir tik registruotas normas. Neapgalvotai padidinus normas, augalus galima pažeisti. Augimo reguliatoriai turi būti naudojami tik tiems augalams, kurie nurodyti etiketėje. Jų taip pat nenaudoti, jei augalai paveikti nepalankių augimo sąlygų: purkšti, kai nėra šalnų, o dienomis temperatūra pakyla daugiau negu 10 °C. Galima juos maišyti su fungicidais arba herbicidais (informaciją visada reikėtų pasitikrinti produkto etiketėje). Purškiant kartu su herbicidais, naudojamos mažiausios rekomenduojamos normos, o purškimo laikas turi būti optimalus naudoti herbicidams. Jei purkšti oro sąlygos nepalankios, vienu metu nerekomenduojama maišyti daugiau kaip dviejų produktų. 

Šiuo metu didžiojoje dalyje Lietuvos žieminiai kviečiai yra BBCH 31 tarpsnyje.

Antram purškimui bamblėjimo metu rekomenduojama naudoti Moddus 250 EC. Iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 32) Moddus 250 EC 0,2-0,3 l/ha galima naudoti mišinyje su chlormekvatchlorido produktais, kurių norma neturėtų būti didesnė nei 0,5 l/ha. Vėliau, iki ketvirto bamblio (BBCH 34) Moddus 250 EC naudojamas vienas, 0,3-0,4 l/ha normomis. Moddus 250 EC normą galima mažinti, kai produkto panaudojimo laikas sutampa su ankstyvu ligų pasireiškimu ir apsaugai nuo ligų naudojami fungicidai. Purškiant kartu su triazoliniais fungicidais Moddus 250 EC normą galima mažinti iki 0,2 l/ha. Žieminiuose kviečiuose bendra Moddus 250 EC naudojimo norma neturėtų viršyti didžiausios registruotos normos - 0,4 l/ha.