Laiku apsaugokite cukrinių runkelių pasėlius nuo ligų

Naujienos


Dėl grybinių ligų cukrinių runkelių derliaus nuostoliai sudaro vidutiniškai 30%, o palankiomis žalingiems organizmams plisti sąlygomis gali siekti 50% ir daugiau. Lapų ligos labiausiai plinta tuose regionuose, kuriuose per mėnesį iškrenta daugiau kaip 80 mm kritulių, o vidutinė paros oro temperatūra yra aukštesnė už +20°C.

Cukrinių runkelių lapų vystymosi tarpsniu priskaičiuojama nemažai plintančių grybinių ligų, iš kurių labiausiai pakenkia baltuliai (Ramularia beticola), rudmargė (Cercospora beticola) ir rūdys (Uromyces beticola).

Cukrinių runkelių lapuose vykstantis fotosintezės proceso intensyvumas yra vienas pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos jų šakniavaisių ir lapų augimo dinamikai . Cukrinių runkelių lapijos pajėgumas vykdyti fotosintezę mažėja trūkstant maisto medžiagų, pažeidus ligoms ir kenkėjams. Daugiausia fotosintezės aktyvios spinduliuotės augalai sulaiko liepos – rugpjūčio mėnesiais, nes tuo metu cukrinių runkelių lapų asimiliacinio paviršiaus plotas yra didžiausias. Fotosintezės produktyvumą daugiausia lemia asimiliacinis lapų plotas, jų erdvinis išsidėstymas, pasvirimo įsaulę kampas, fotosintetinių pigmentų kiekis ir santykis Būtina sudaryti palankias augalų augimo ir vystymosi sąlygas, kad augalai galėtų visapusiškai realizuoti genotipo potencialias galimybes, todėl labai svarbu, kad augalų lapai būtų sveiki, galintys intensyviai vykdyti savo funkcijas.

Ligų pažeistuose lapuose silpnai vyksta fotosintezės ir asimiliacijos procesai, sumažėja azoto, fosforo, kalio ir tirpiųjų angliavandenių, padidėja šakniavaisių alfa aminoazoto kiekis ir sumažėja cukringumas. Ypač palankiais grybinių ligų plitimo metais tenka naudoti ir cheminį augalų apsaugos metodą. Siekiant sumažinti grybinių lapų ligų žalą cukriniams runkeliams, rekomenduojame naudoti Amistar Gold vos pasirodžius pirmiesiems ligų simptomams.